Vyšetření na histamin

pozn.: norma při vyšteření na histamin: 9 vzorků z nichž nejvýše u dvou je množství histaminu 100mg/kg až 200mg/kg, žádný vzorek nesmí obsahovat více než 200mg/kg a průměrné množství histaminu musí být nižší než 100mg/kg.

-výsledek našeho produktu je <0.9mg/kg, tedy necelé 1% povolené normy

Vyšetření ABVT

- vyšetření na celkové těkavé dusíkaté báze, které vznikají při rozpadu bílkovin

Normy

Sebastes spp. - rod sebastes - okouni 25mg/100g

Pleuronectidae - platýsovití ( s výjimkou platýze Hippoglossus) 30mg/100g

Salmo salar - losos , Merluciidae - štikozubcovití , Gadidae - treskovité ryby 35mg/100g