Náš vzorek obsahuje méně než 5mg lepku/kg  a dle současné platné legislativy potravina bez lepku nesmí obsahovat více než 20mg lepku/kg ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli. Protokol zde.